Bentlakásos ápoló intézmények

bentlakasos apolo intezmeny

Bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény azok számára nyújt lakhatást, akiknek ellátása otthonukban nem lehetséges. Sztrók következtében mozgáskorlátozottá vált személyek a fogyatékosok ápoló, gondozó intézményeiben, lakóotthonaiban helyezhetők el. Ebből a fejezetből megtudhatók a jelentkezés részletei.
Információink a tájékozódást segítik, magyarázó jellegűek, kérjük részletesebb tájékoztatásért keresse fel a megjelölt oldalakat!

Ki az, aki ápoló-gondozó intézményi ellátásra jelentkezhet?

Az a fogyatékossággal élő jogosult ápolást, gondozást nyújtó intézményben való ellátásra, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes. Ha gondozása az alapellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás) keretében  az érintett otthonában nem megoldható.

Ápoló-gondozó ellátás fajtái:

 • ápolást, gondozást nyújtó intézmény;
 • ápolást, gondozást nyújtó lakóotthon.

Mi a különbség az ellátás fajtái között?

 • A lakóotthonokban egyidejűleg ellátottak  létszáma más típusú intézményhez képest jóval kisebb:   a befogadó képességük 8 és 14 fő közötti.
 • Csak 16. életévüket betöltött mozgásukban korlátozottak vehetik igénybe.

Milyen szolgáltatást nyújt az ápolást, gondozást nyújtó intézmény?

 • lakhatást;
 • teljes körű ellátást: napi legalább háromszori étkezést,  tiszta ruházatot, textíliát;
 • mentális gondozást;
 • egészségügyi ellátást;
 • szabadidős, kulturális és közösségi programokat.

Az ápoló-gondozó intézményekbe jelentkezés feltételei:

 • lakóotthon esetén: 16 évesnél idősebb, de a rá vonatkozó öregségi nyugdíj korhatárnál fiatalabb
 • elégséges jövedelemmel rendelkezik

A szociálisan rászorultak (fogyatékossági támogatás vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő) részére  a személyes gondoskodást (jelen esetben az ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátást) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. (Kézenfogva)

Térítési díj :

 • A térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. Tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén ez nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.
 • A nem alapfeladatként nyújtott szolgáltatásért (pl.: fodrász, kozmetikus, szabadidős program) külön térítési díjat kell fizetni.

Részletesebben lásd az adott intézmény térítési díjról szóló információit.

 Benyújtandó dokumentumok:

 • Kérelem, melyet az igénylő vagy a törvényes képviselője szóban vagy írásban nyújthat be.
 • Nyomtatványt, mely tartalmaz orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot.

Hova és hogyan kell benyújtani a dokumentumokat?

 • A jelentkezés önkéntes.
 • A kérelmet szóban vagy írásban a kiválasztott intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

A döntést az intézmény vezetője hozza meg. Felvétel előtt a vezető az érintett alapvizsgálatát és komplex szükségletfelmérést végez.

Intézménykeresés:

A linken egy kereső űrlapot kell kitölteni.  Az ellátási formánál a Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat kell választani. Az ellátás típusánál ki kell választani a kívánt kategóriát : “ápolást, gondozást nyújtó intézmény” vagy  “ápolást, gondozást nyújtólakóotthon”.  Az altípusnál első esetben a “fogyatékos személyek“et kell bejelölni, a lakóotthonnál a “fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonát”. Megadhatjuk a megyét és/vagy a települést is.

Így jutunk a keresett intézményekhez. A megye helyén a mind bejelölésével az összes magyarországi lakóotthont megkapjuk.

Részletesebben:

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23626

http://info.kezenfogva.hu/intezmenyek/20506-szemelyes-gondoskodast-nyujto-szocialis-szakositott-ellatasok-lakootthonok

Joghely:

 1. évi III. törv. 67-71/B.§-a, 114-119/B.§-ai,  1/2000.(I.7) SZCSM rend. 63-67 §-ai,  9/1999.(XI.24) SZCSM rendelet,  36/2007.(XII.22) SZMM rendelet.

 

A rehabilitációs intézményi ellátásokról részletesebben ITT olvashat.

Vissza a lap tetejére

Nem találta meg amit keresett?
Itt tegye fel kérdését, vagy ossza meg tudását!

Mesélje el történetét!

Segítsünk egymásnak! Ossza meg velünk
személyes történeteit, tapasztalatait! Ha honlapunkon
talált hasznos információt, kérjük, számoljon be erről is!

Önkénteseket keresünk!

A honlap továbbfejlesztéséhez lelkes önkénteseket keresünk. Legyen Ön szakember, érintett vagy hozzátartozó, ha elég erőt érez magában ahhoz, hogy aktív részese legyen munkánknak, akkor kattintson ide!

hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!