Közgyógyellátás

Ebben a részben a közgyógyellátás rendszerét tárgyaljuk. Milyen feltételek mellett kapható ingyenes gyógyszer- és segédeszközellátás? Milyen dokumentumok szükségesek és hova kell ezeket benyújtani?
Információink a tájékozódást segítik, magyarázó jellegűek, kérjük részletesebb tájékoztatásért keresse fel a megjelölt oldalakat!


Kinek jár közgyógyellátás?

Közgyógyellátás három jogcímen állapítható meg:

 • alanyi jogon

annak a személynek  jár, aki:

  • egészségkárosodott személy és rendszeres szociális segélyben részesül;
  • hadigondozott és nemzeti gondozott és pénzellátásban részesül;
  • központi szociális segélyben részesül;
  • rokkantsági járadékban részesül;
  • magasabb összegű családi pótlékban részesül saját jogon vagy utána részesül az eltartója;
  • rokkantsági ellátásban részesül, és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30 százalékos mértéket;
  • rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult;
  • öregségi nyugdíjban részesül, és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
  • öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultsága megállapítását megelőző napon vagy a 30%-os mérték vagy az I, II. kategória érvényes volt rá 2011.12.31-én.
 • normatív jogon

annak a személynek jár, akinek

  • a gyógyszerei és egészségügyi kezelései havonta rendszeresen többe kerülnek, mint havi 2.850 Ft és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 29.925 Ft-ot, egyedül élő esetén 42.750 Ft-ot. (2020-as adatok)
 • méltányossági jogon

Helyi rendelkezések alapján a települési önkormányzat határozza meg. Ezért pontos információkért keresse fel a lakóhelye szerinti önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályát.

Fontos: Csak egy jogcímen lehet közgyógyellátást igényelni. Ha a hivatal elutasítja az alanyi vagy a normatív jogcím alatt benyújtott kérelmét, a mellékleteket továbbítja a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjéhez, hogy vizsgálja meg, a kérelmező méltányossági jogcímen megkaphatja-e a támogatást.

Mi az, ami a közgyógyellátással jár?

Térítésmentesen  juthat hozzá:

 • gyógyszereihez az egyéni gyógyszerkerete erejéig;
 • meghatározott gyógyászati segédeszközökhöz;
 • orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokhoz.

Egyéni gyógyszerkeret:

Ezt a keretet a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége alapján állapítják meg.

 • maximális összege: 12.000 Ft/ hó – ezen felül már meg kell fizetni az árát a szolgáltatásnak
 • minimum összege: 1000 Ft/ hó – ez alatt nem állapítanak meg gyógyszerkeretet.

Eseti keret:

Az egyéni kereten felül igénybe vehető maximum 6000 Ft/év támogatás, a nem rendszeres szükséglet fedezetéhez.

Beadandó dokumentumok:

 • formanyomtatvány
letölthető pdf-ben ITT
 • orvosi igazolás a havi rendszeres gyógyszerigényről
megnézhető ITTZárt borítékban a kérelmező nevének és TAJ számának feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is.
 • igazolás arról a feltételről, ami az alanyi jogcímet biztosítja
lásd fent! pl.: Magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
 • jövedelem igazolás a normatív jogcímhez
A kérelmező és a kérelmező családjának jövedelméről is nyilatkozni kell

A közgyógyellátás érvényessége:

 • kezdete: a határozat meghozatalát követő 15. nap;
 • alanyi jogon a jogosultság megállapítása 4 évre szól, de ez nem feltétlenül egyezik meg az igazolvány érvényességével;
 • normatív jogcím esetén 2 évre szól az érvényesség;
 • az igazolvány érvényességére figyelni kell!
 • újra igénylés: az érvényes igazolvány lejárta előtt 3 hónappal benyújtható, így folyamatos lesz a jogosultság.

Hova és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

 • Alanyi és normatív igénylés esetén –  a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz (járási vagy kerületi) vagy
        • önkormányzat polgármesteri hivatalához
 • Méltányossági kérelmet a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalához.

kozgyogyellatas

A közgyógyellátási igazolvány  használata:

A plasztik kártya bemutatásával a gyógyszert, ellátást és segédeszközt (csak a meghatározott keretig!) ingyenesen kapja meg a jogosult. A recepten az orvosnak be kell jelölnie a jogosultság rubrikában a közgyógyellátást.

Gyógyszerkeret megváltoztatása

Lehetőség nyílik a gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára, ha a havi költségek (áremelkedés vagy időközben jelentkező új gyógyszer, ellátás) minimum 1000 Ft-tal megnövekedtek. A kártya lejárta előtt 3 hónappal erre már nincs lehetőség.

Az igazolvány  érvényét veszti, ha

 • a közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették;
 • az igazolványt visszavonták – rosszhiszemű, a jogszabályokkal ellentétes felhasználás miatt;
 • a jogosult meghalt.

Egyéb szabályzások:

 • 15 napon belül köteles értesíteni a közgyógyellátásban részesülő a körülmények megváltozásáról az ellátást megállapító szervet.
 • Visszafizetési kötelezettség: törvénytelenség esetén a felvett támogatást a jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni.

Jó tudni:

Az alanyi jogon járó közgyógyellátás a magasabb összegű családi pótlék mellett automatikus, fogyatékossági támogatás esetén nem jár, csak normatív vagy méltányossági alapon.

Részletesen:

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/kozgyogyellatas/Kozgyogyellatasi_igazolvany

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23586

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23633

Vissza a lap tetejére

Nem találta meg amit keresett?
Itt tegye fel kérdését, vagy ossza meg tudását!

Mesélje el történetét!

Segítsünk egymásnak! Ossza meg velünk
személyes történeteit, tapasztalatait! Ha honlapunkon
talált hasznos információt, kérjük, számoljon be erről is!

Önkénteseket keresünk!

A honlap továbbfejlesztéséhez lelkes önkénteseket keresünk. Legyen Ön szakember, érintett vagy hozzátartozó, ha elég erőt érez magában ahhoz, hogy aktív részese legyen munkánknak, akkor kattintson ide!

hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!