Magasabb összegű családi pótlék

Magyarországon minden gyermek neveléséhez hozzájárul kisebb-nagyobb összeggel az állam. A családi pótlékként ismert támogatás összege igazodik a család bevételeihez és a kiadásaihoz. Az összeg így is, úgy is kicsi, de érdemes utánanézni, hogy és hol igényelhető a magasabb összeg.

Magasabb összegű családi pótlék

Kinek jár?

Annak a szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak, aki saját háztartásában nevel tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket.

Természetesen jár a támogatás annak a személynek is, akinél tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket ideiglenesen elhelyeznek. Ugyanezen az alapon jár a gyermekotthon vagy szociálisotthon vezetőjének is a támogatás, amely összeg azonban szigorúan meghatározott módon használható fel.

Mi az, ami jár?

Az állam a gyermeknevelés anyagi támogatására havonta CSALÁDI PÓTLÉKOT juttat a családoknak, amit a gyermek iskolába kerüléséig NEVELÉSI ELLÁTÁS-nak, utána ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS-nak neveznek.

A családi pótlék havi összege:

 • ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek családban él, akkor érintett gyermekenként 23.300 Ft;
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25.900 Ft.

Ki minősül tartósan beteg gyermeknek?

Az a gyermek, akit egészségi állapota miatt előreláthatóan több, mint három hónapig ápolásra, gondozásra szorul.

Ki minősül fogyatékos gyermeknek?

 • Mozgássérültség esetén az, aki helyet változtatni (egyik szobából a másikba menni) csak segédeszközben képes vagy segédeszköz segítségével sem képes.
 • Értelmi akadályoztatás esetén az, aki 14 éves kora előtt középsúlyos vagy ennél súlyosabb egész személyiséget érintő fejlődési zavarban szenved (BNO F84.0-F84.9)
 • Halláskárosodás esetén az, aki a beszédet megérteni segédeszközzel sem képes, és beszélni sem képes így megtanulni.
 • Látássérülés esetén az, akinek műtéttel vagy segédeszközzel sem korrigálható a látása annyira, hogy életmódja ne csak tapintó-halló legyen.

Mikortól jár a magasabb összegű családi pótlék?

 • A tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság megállapításától kezdődően.
 • Amennyiben korábban családi pótlékokban részesült az adott gyermek után és ennek folyósítása alatt vált tartósan beteggé vagy súlyosan fogyatékossá, akkor csak az orvosi igazolást kell benyújtani a családi pótlékot folyósító hivatalhoz.
 • Visszamenőleg 2 hónapra lehet igényelni.

Meddig jár a magasabb összegű családi pótlék?

 • annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták;
 • amennyiben a jogosultság folyamatos fennáll, akkor 18 vagy 23. életév betöltéséig; a tanulói jogviszony fennállása tolja ki 23 éves korig.

Figyelem! A 20. életév betöltése után a tanulói jogviszony igazolása mellett írásban be kell jelenteni a kormányhivatalnak az SNI tényét megállapító szakértői bizottság nevét és címét, valamint a szakértői vélemény számát és annak érvényességét. Ezt minden tanév végéig meg kell ismételni, amíg a tanulói jogviszony fennáll.

Folyósítás:

A családi pótlék általánosságban a tárgyhónap utáni hónap 3-ig érkezik meg a bankszámlára, postai utalvánnyal 10-ig. Augusztusban (az iskolakezdés miatt) még a tárgyhónapban megérkezik az összeg.

Egyéb tudnivalók:

 • Az igénylés vagy a megszűnés időpontjától függetlenül mindig teljes hónapra fizetik ki.
 • Visszamenőleg két hónapra lehet igényelni, ha a jogosultság már akkor is fennállt.
 • A jogosultság változása esetén (amikor a szülő volt jogosult, majd saját jogán lett a fogyatékossággal élő) arra a hónapra, amikor az eredeti jogosultság megszűnik még folyósítják az ellátást, majd a következő hónaptól az új jogosult kapja.
 • Ha a családi pótlék összege változik, az új összeg csak a tárgyhót követő hónaptól érvényes.
 • Ha a 18. életévét betöltő személynek rendszeres jövedelme van, akkor a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.
 • 18 éves kortól nem szükséges a súlyos fogyatékosság fennállását továbbra is igazolni

Benyújtandó iratok:

 • Formanyomtatvány:
PDF-ben letölthető ITTVagy elérhető:  https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
 • Orvosi igazolások
PDF-ben letölthető ÚJeredetiben bemutatandók, levél útján csatolt igazolásokat nem juttatják vissza
 • Személyazonosításához szükséges irat
érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél

 

Hova és hogyan kell beadni a kérelmet?

 • Postai úton – Kormányhivatalhoz – a megyeszékhely szerinti járási hivatalokhoz
 • Személyesen  – a megyeszékhely szerinti járási hivatalok ügyfélszolgálatán, a kormányablaknál, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.
 • Benyújtható

 A támogatáshoz kötődő egyéb kedvezmények:

joghely:

Az ellátásról a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 5-7.§, 9-14. §, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtási rendelkezéseit tartalmazó 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet rendelkezik.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300005.esc

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

EGYEDÜLÁLLÓ: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa;

SZÜLŐ: (ebbe  a fogalomkörbe tartozik jelen ellátás szempontjából ) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

SAJÁT HÁZTARTÁSBAN NEVELT, GONDOZOTT GYERMEK: a nevelő személlyel életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

Forrás

Az oldalunkon megjelenő információk csak a tájékozódást segítik, részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

Vissza a lap tetejére

 

Nem találta meg amit keresett?
Itt tegye fel kérdését, vagy ossza meg tudását!

Mesélje el történetét!

Segítsünk egymásnak! Ossza meg velünk
személyes történeteit, tapasztalatait! Ha honlapunkon
talált hasznos információt, kérjük, számoljon be erről is!

Önkénteseket keresünk!

A honlap továbbfejlesztéséhez lelkes önkénteseket keresünk. Legyen Ön szakember, érintett vagy hozzátartozó, ha elég erőt érez magában ahhoz, hogy aktív részese legyen munkánknak, akkor kattintson ide!

hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!