Rehabilitációs/rokkantsági ellátás

A pénzbeli ellátások ezen formája a rehabilitációs hatóság komplex vizsgálatától függ. Az általa megállapított státusz függvényében jogosult az igénylő rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra, esetleg kivételes rokkantsági ellátásra.
Információnk a tájékozódást segíti, magyarázó jellegű, kérjük részletesebb információért keresse fel a megjelölt oldalakat! Tájékoztatásunk kizárólag a mozgásukban korlátozottakra vonatkozik!

A  sztrók után előfordul, hogy  az érintett munkabírása megváltozik, más munkakörbe helyezik át vagy munkahelyet és munkakört kell váltania. Az egészségügyi rehabilitációs időszak után lehetőség nyílik a megváltozott munkaképesség megállapítására. A rehabilitációs hatóság (4 tagból áll: 2 orvosszakértő, egy foglalkozási-rehabilitációs és egy szociális szakértő) komplex vizsgálat alapján állapítja meg, hogy amennyiben a sztrókból felépült személy rehabilitációs ellátásra vagy rokkantsági ellátásra lesz-e jogosult.

Szükséges nyomtatványok  a vizsgálathoz:

A sztrókban érintett személy egészségi állapotát a foglalkoztathatóság szempontjából állapítják meg és azt %-ban fejezik ki.  Minél magasabb százalékot ér el, annál egészségesebb a vizsgált személy.

Kinek jár a rehabilitációs ellátás?

Ha a bizottságnak az a véleménye, hogy a vizsgált személy rehabilitálható, azaz foglalkoztatás szempontjából egészségi állapota 60%-os vagy annál kisebb, akkor rehabilitációs ellátásra (és rehabilitációs szolgáltatásra) jogosult.

Külön eset, ha az öregségi nyugdíjáig 5 évnél kevesebb van hátra, vagy a státusza alapján rehabilitációs ellátásra lenne ugyan jogosult, de a rehabilitáció egészségügyi kockázattal járna. Ezekben az esetekben az érintett rokkantsági ellátásban részesül.

  • B1 kategória – 51-61 %-os az egészségi állapota – foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható;
  • C1 kategória – 30-50 %-os az egészségi állapota – tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

Egyéb feltételek:

 • a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltötte;
 • biztosított volt a kérelem benyújtását megelőző
  • 5 éven belül legalább 1095 napon át;
  • 10 éven belül legalább 2555 napon át;
  • 15 éven belül legalább 3650 napon át,
 • keresőtevékenységet nem végez;
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Különleges feltételek:

 • 35 éves kora előtt változott meg munkaképessége
  • addig iskolai tanulmányai  alatt;
  • vagy azt követően 180 napon belül biztosított volt, és ez a biztosítás  30 napnál hosszabb ideig megszakítás nélkül fennállt;
 • 2011. december 31-én részesült a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékai valamelyikében vagy a jogosultságot megállapították.

A biztosítási idő kiszámításáról a bővebb tájékoztatóban találhatnak részleteket.

Új igénylők rehabilitációs ellátásának mértéke, minimum és maximum összege

 

Az ellátás mértéke

Az ellátás

minimumösszege (Ft/fő/hó)

Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó)

51-60 % közötti egészségi állapot. (B1 kategória)

Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható

Havi  átlagjövedelem 35%-a

 

33.880 Ft

(az alapösszeg 30%-a),

 

45.170 Ft

(az alapösszeg 40%- a).

31-50 % közötti egészségi állapot. (C1 kategória)

Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

Havi  átlagjövedelem 45%-a

 

45.170 Ft

(az alapösszeg 40%-a),

 

56.460 Ft

(az alapösszeg 50%- a).

Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala:TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak összegéről 2022. évben

2022.01.01-től: az alapösszeg: 112.920 Ft.

A rehabilitációs ellátás  havi összege (lásd a fenti táblázatot) függ:

 • a komplex minősítés által megállapított kategóriától;
 • az átlagjövedelemtől (amennyiben az igénylőnek volt jövedelme korábban);
 • a minimálbértől.

A rehabilitációs ellátás összegét a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint, azzal megegyező arányban évente kell emelni. Az emelés mértéke 2022. január 1-től 5 %.

Milyen kötelezettségekkel jár a rehabilitációs ellátás?

 • a rehabilitációs terv szerint meghatározott időpontban meg kell jelenni a rehabilitációs hatóságnál;
 • változásokról értesíteni kell a hatóságot;
 • aktívan munkahelyet kell keresni;
 • a rehabilitációs szolgáltatást, támogatott képzési lehetőséget el kell fogadni;
 • munkaerő-piaci programban részt kell venni;
 • a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot el kell fogadni, a közfoglalkoztatás is beleértve.

Mivel jár a kötelezettség elmulasztása ?

 • ha kötelezettségét az igénylő saját hibájából nem teljesíti, akkor az ellátásra jogosulatlanná válik minimum 3 hónapra (felfüggesztés). Ezen időszak az ellátásra való jogosultság (maximum 36 hónap) időtartamába  beleszámít. A felfüggesztés idejére eső összeget az ellátás megszűnése előtt vagy levonják vagy utólag vissza kell fizetni (a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig).

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a rehabilitációs ellátás igényléshez?

 • Kérelem-Adatlap
letölthető pdf-ben: ITT Tájékoztató az adatlap  kitöltéséhez
Pótlapletölthető pdf-ben ITTa biztosítási idő megállapításához
Orvosi igazolásoka megváltozott munkaképességigazolására

Ezek a dokumentumok a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/megvaltozott-munkakepessegen-alapulo-ellatasok-uj oldalon is megtalálhatóak.

Hova és hogyan kell benyújtani a dokumentumokat?

Levélben:

 • lakcím szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál;
 • budapestiek és Pest megyeiek  Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál.

Kormányhivatalok elérhetőségei

Személyesen:

 • kormányablaknál

Folyósítása:

A nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

Folyósítás kezdete:

 • a rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló döntést követő nap;
 • ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezik  hatályos komplex minősítéssel, akkor a kérelem benyújtásának napja;
 • ha a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, akkor csak a pénzellátás megszüntetését követő nap.

Folyósítás vége:

A rehabilitációs ellátás a rehabilitáció szükséges időtartamára jár, de maximum 3 évig folyósítható, ami nem meghosszabbítható. Amennyiben állapotváltozás miatt új komplex vizsgálatra kerül sor, újra megállapítható.

A rehabilitációs ellátás megszűnik, ha az ellátott

 • kéri –  a kérelemben megjelölt időponttól,  ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjától;
 • kötelezettségét (lásd feljebb) ismételten nem teljesíti;
 • a felülvizsgálat során nem működik együtt;
 • más rendszeres pénzellátásban részesül, (kivéve táppénz, gyermekgondozási díj) – a rendszeres pénzellátás megállapítását megelőző naptól;
 • állapotromlása a rehabilitációt lehetetlenné teszi;
 • egészségi állapotának javulása miatt már nem minősül megváltozott munkaképességűnek;
 • foglalkoztatására jognyilatkozat hiányában került sor;
 • elhalálozik.

Bővebben:

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23630

Rokkantsági ellátás:

Kinek jár rokkantsági ellátás?

Annak a  megváltozott munkaképességű személynek, akinek a komplex vizsgálat  a rehabilitációját nem javasolta, mert egészségi állapota foglalkoztatási szempontból 30% alatt van.

Ebbe a kategóriába sorolandó az a személy is, akinek az egészségi állapota 30 %-nál jobb, rehabilitálható lenne, de vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül éri el, vagy foglalkoztatása egészségügyi kockázatot rejt.

Új igénylők rokkantsági ellátásának mértéke, minimum és maximum összege 2022-ben:

Az ellátás

mértéke

Az ellátás minimum

összege (Ft/fő/hó)

Az ellátás maximum

összege (Ft/fő/hó)

51-60 % közötti egészségi állapot. (B2 kategória)

Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, rehabilitációja nem javasolt

 Havi  átlagjövedelem 40%-a

 33.880 Ft

(az alapösszeg 30%-a)

50.815 Ft

(az alapösszeg 45%- a)

31-50 % közötti egészségi állapot. (C2 kategória)

Tartós rehabilitációt igényel, egyéb körülményei miatt nem foglalkoztat-ható, rehabilitációja nem javasolt

 Havi  átlagjövedelem 60%-a

50.815 Ft

(az alapösszeg 45%-a)

 169.380 Ft

(az alapösszeg 150%-a)

1-30 % közötti egészségi állapot. (D kategória)

Kizárólag folyamatos

támogatással foglalkoztatható

Havi  átlagjövedelem 65%-a

 56.460 Ft

(az alapösszeg 50%-a)

 169.380 Ft

(az alapösszeg 150%-a)

1-30 % közötti egészségi állapot. (E kategória)

Önellátási képesség teljes vagy részleges elvesztése esetén

Havi  átlagjövedelem 70%-a

62.110 Ft

(az alapösszeg 55%-a)

 169.380 Ft

(az alapösszeg 150%-a)

Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala:TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak összegéről 2022. évben

Milyen csoportokat különböztet meg a rokkantsági ellátás?

 • egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható lenne, de foglalkoztatása egészségügyi kockázatot jelent vagy 5 éven belül eléri az öregségi nyugdíj korhatárt
 • egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, de foglalkoztatása egészségügyi kockázatot jelent vagy 5 éven belül eléri az öregségi nyugdíj korhatárt
 • folyamatos támogatással foglalkoztatható
 • egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes

A rokkantsági ellátás  havi összege (lásd a táblázatot) függ:

 • a rehabilitációs besorolástól;
 • attól, hogy volt-e keresete az igénylőnek.

Amennyiben nem rendelkezett jövedelemmel, akkor az alapösszegből számolják %-os arányban.  2022. január 1-jétől az alapösszeg: 112.920 Ft.

A rokkantsági ellátás a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint, azzal megegyező arányban évente emelni kell. Az emelés mértéke 2022. január 1-től 5 %.

Hova, hogyan és milyen dokumentumokat kell benyújtani?

Ez megegyezik a rehabilitációs ellátás igénylésével, így lásd feljebb.

Egyéb kedvezmény:

A nyugdíjasokra vonatkozó utazási kedvezményre jogosít.

Folyósítás:

A rokkantsági ellátást a Nyugdíjfolyósító folyósítja.

Az ellátás kezdete:

 • a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de
 • legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.
 • ha a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, akkor a pénzellátás megszüntetését követő nap.

A rokkantsági ellátás megszűnik, ha az ellátott

 • kéri –  a kérelemben megjelölt időponttól,  ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjától;
 • a felülvizsgálat során nem működik együtt;
 • más rendszeres pénzellátásban részesül, (kivéve táppénz, gyermekgondozási díj) – a rendszeres pénzellátás megállapítását megelőző napjától;
 • egészségi állapotának javulása miatt  jogosultsága már nem áll fenn;
 • foglalkoztatására jognyilatkozat hiányában került sor;
 • elhalálozott.

Bővebben:

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23629

A kivételes rokkantsági ellátásra való jogosultság feltételei:

Meghatározott számban  (központi költségvetési keret szerint) azok is részesülhetnek rokkantsági ellátásban, akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg. Méltányosság alapján azok részesülhetnek benne, akiknek:

 • a komplex minősítés alapján az egészségi állapotuk 50 %-os vagy kisebb mértékű;
 • a rehabilitációja nem javasolt, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárig kevesebb, mint 5 évük van hátra;
 • kérelmüket az elegendő biztosítás idő hiánya miatt utasították el, de a szükséges idő legalább felével rendelkeznek (előny, a minél nagyobb biztosítási idő);
 • keresőtevékenységet nem végeznek és
 • aki rendszeres pénzellátásban nem részesülnek.

Kérelem benyújtása:

 • az ellátás elutasításáról szóló döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül;
 • ha a kivételes rokkantsági ellátást kizárólag a keretösszeg kimerülése miatt utasítják el, a következő naptári évben ismételten benyújtható.

A méltányossági jogkörben engedélyezhető kivételes rokkantsági ellátás összege 2022-ben:

 

 

Minősítési kategória

A kivételes rokkantsági ellátás mértéke

 

2022. évben a kivételes rokkantsági ellátás összege

C1 (öregségi nyugdíjkorhatárt 5 évben belül betöltő)az alapösszeg 45%-ának a 65%-a33.030 Ft
C2az alapösszeg 45%-ának a 65%-a33.030 Ft
Daz alapösszeg 50%-ának a 65%-a36.700 Ft
Eaz alapösszeg 55%-ának a 65%-a40.375 Ft

Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala:TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak összegéről 2022. évben

Beadandó dokumentumok:

Adatlappdf-ben letölthető ITTTájékoztató
Elutasító határozat

Az eljárás megegyezik a rokkantsági ellátáséval.

Fellebbezésnek  helye nincs.

joghely

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011.évi CXCI. tv. 2-4. §-a, 6-10. §-a, 14-20/E. §-a, a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet, a 240/2018. (XII.12.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről.

Hivatalos szerv: 

Vissza a lap tetejére

Nem találta meg amit keresett?
Itt tegye fel kérdését, vagy ossza meg tudását!

Mesélje el történetét!

Segítsünk egymásnak! Ossza meg velünk
személyes történeteit, tapasztalatait! Ha honlapunkon
talált hasznos információt, kérjük, számoljon be erről is!

Önkénteseket keresünk!

A honlap továbbfejlesztéséhez lelkes önkénteseket keresünk. Legyen Ön szakember, érintett vagy hozzátartozó, ha elég erőt érez magában ahhoz, hogy aktív részese legyen munkánknak, akkor kattintson ide!

hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!