Rehabilitációs bentlakásos intézmények

terapiak

A rehabilitációs intézményi ellátás két formáját mutatjuk be ebben a fejezetben. Elolvashatók a jelentkezés feltételei, továbbá hogy milyen dokumentumokat és hova kell benyújtani. Megtudható, mit nyújtanak a rehabilitációs intézmények. Az intézménykereséshez segítséget nyújtunk.
Információink a tájékozódást segítik, magyarázó jellegűek, kérjük részletesebb tájékoztatásért keresse fel a megjelölt oldalakat!

Ki az, aki rehabilitációs intézményi ellátásra jelentkezhet?

Az a fogyatékossággal élő jogosult rehabilitációs intézményben való ellátásra, aki önmaga ellátására, önálló életvezetésre képessé tehető a komplex rehabilitáció után az otthonában, illetve ambuláns formában ilyen fokú rehabilitáció nem megoldható. Az nyújthatja be igényét erre a szolgáltatásra, aki az intézménybe jelentkezéskor nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes önmagát ellátni, de jó eséllyel az  önálló életvezetési képessége kialakítható vagy helyreállítható.

Rehabilitációs ellátás fajtái:

 • rehabilitációs intézmény;
 • rehabilitációs lakóotthon.

Mi a különbség az ellátás fajtái között?

 • A lakóotthonokban egyidejűleg ellátottak  létszáma más típusú intézményhez képest jóval kisebb:   befogadó képességük 8 és 14 fő közötti.
 • A lakóotthonokat csak 16. életévüket betöltött mozgáskorlátozottak vehetik igénybe.

Milyen szolgáltatást nyújt a rehabilitációs intézmény?

Figyelembe véve az ellátást igénybe vevő életkorát, mentális és egészségi állapotát, személyre szabott ellátást kínál.

 • teljes körű ellátást;
 • oktatást vagy képzést, ami lehet iskolarendszerű vagy tanfolyam szintű. (Az egyéni képzést, oktatást is meg kell szervezni azok számára, akik állapotuk miatt más formában nem részesülhetnek ebben;
 • munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatást;
 • rehabilitációs foglalkoztatást;
 • életvezetési képességek kialakítását, helyreállítását, fejlesztését;
 • szabadidős, kulturális és közösségi programokat;
 • szociális, pszichés és mentális segítséget.

A rehabilitációs intézmények célja:

 • önálló életvezetésre való felkészítés,
 • a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedés támogatása,
 • az utógondozás megszervezése.

A rehabilitációs intézménybe való jelentkezés feltételei:

A jelentkező

 • önellátásra legalább részben képes;
 • önálló életvitelre megsegítéssel képessé válhat;
 • nem szorul folyamatos ápolásra, felügyeletre;
 • lakóotthon esetén  16 évesnél idősebb, de a rá vonatkozó öregségi nyugdíj korhatárnál fiatalabb;
 • elégséges jövedelemmel rendelkezik.

A szociálisan rászorultak (fogyatékossági támogatás vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő) részére a személyes gondoskodást (jelen esetben a rehabilitációs intézményi ellátást) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. (Kézenfogva)

Térítési díj:

 • rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének  50%-át;
 • Egyéb tartós ellátást biztosító intézmény esetén nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.

Részletesebben lásd az adott intézmény térítési díjról szóló információit.

 Benyújtandó dokumentumok:

 • az igénylő vagy annak törvényes képviselője szóbeli vagy írásos kérelme
 • Nyomtatványt, mely tartalmaz orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot. (rehabilitációs célú lakóotthon esetén „3. Ingatlanvagyon” pontját nem kell kitölteni.

Hova és hogyan kell benyújtani a dokumentumokat?

A kérelmet szóban vagy írásban a kiválasztott intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

A döntést az intézmény vezetője hozza meg. (Az igények általában meghaladják az elérhető szolgáltatást.)

Intézménykeresés:

következő linken egy kereső űrlapot kell kitölteni. Az ellátási formánál a Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat kell választani. Az ellátás típusánál ki kell választani a kívánt kategóriát : “fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonát” vagy “fogyatékos személyek rehabilitációs célú intézményes ellátását.  Az altípusnál a “fogyatékos személyek“et kell bejelölni. Amennyiben a megyék választási lehetőségnél a bármely lehetőségét meghagyjuk, az ország összes intézményét kikeresi az adatbázis. Így jutunk a keresett intézményekhez.

Így jutunk a keresett intézményekhez. A megye helyén a mind bejelölésével az összes magyarországi lakóotthont megkapjuk.

Az intézménybe való bekerülést megelőzi

 • pálya és munka alkalmassági vizsgálat

Részletesebben:

http://info.kezenfogva.hu/intezmenyek/20506-szemelyes-gondoskodast-nyujto-szocialis-szakositott-ellatasok-lakootthonok

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23612

Az 1993.évi III. tv. 85/A §-a, 114-119/B.§-ai,  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet 88-101. §-ai,  a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet szabályozza az ellátást.

Az ápolást gondozást nyújtó ellátásokról részletesebben ITT olvashat.

Vissza a lap tetejére

Nem találta meg amit keresett?
Itt tegye fel kérdését, vagy ossza meg tudását!

Mesélje el történetét!

Segítsünk egymásnak! Ossza meg velünk
személyes történeteit, tapasztalatait! Ha honlapunkon
talált hasznos információt, kérjük, számoljon be erről is!

Önkénteseket keresünk!

A honlap továbbfejlesztéséhez lelkes önkénteseket keresünk. Legyen Ön szakember, érintett vagy hozzátartozó, ha elég erőt érez magában ahhoz, hogy aktív részese legyen munkánknak, akkor kattintson ide!

hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!